کمکهای تخصصی به بیماران روحی


حمایت ها و کمک هایی که قبلا تحت عنوان پ پ ام شناخته میشدند و از آغاز سال 2014 آ ـ اس ـ پ نام گرفته اند مجموعه خدمات و مشاوره هایی هستند که از سوی موسسه ما و براساس قوانین به افراد زیر ارائه میگردد:

 • به آنان که از نابسامانی روانی رنج می برند

 • به آنان که درخطر ابتلا به چنین اختلالاتی می باشند و سرانجام

 • به آنان که تحت تاثیر مشکلات روحی ـ روانی قادر به پیشبرد و انجام امور روزمره خود نمی باشند

 • این کمک ها به افرادی ارائه میگردد که حداقل 21 سال تمام داشته باشند و درخانه های خود ساکن باشند.

درواقع هدف از ارائه خدمات توانبخشی آنست که افراد تحت پوشش بتدریج با اتکاء به توانیهای خود موفق به اداره امور خودشان گردند. برای رسیدن به این هدف فعالیتهای ما یا بصورت اختصاصی درپاسخ به نیازهای فرد تنظیم وبه او ارائه میگردد (همانند مشاوره های خصوصی) و یا درقالب فعالیتهای جمعی و گروهی عرضه میشود. خدمات وحمایتهایی فردی اصولا به یکی از شکل های زیر می باشد:

 • فرد را برای انجام معالجات پزشکی و درمان همراهی و حمایت می نماییم

 • بهنگام رویارویی با بحرانهای مالی، بدهکاری یا ورشکستگی با استفاده از راههای قانونی فرد را همراهی و حمایت می کنیم.

 • درانجام اموراداری و پاسخگویی به نامه ها فرد را همراهی و توجیه می نماییم

 • در رابطه با مشکل مسکن اورا همراهی می کنیم تا به نتیجه ای مطلوب دست یابد

 • درجهت نظم بخشیدن به زندگی روزمره هنگامی که فرد با مشکلات زیر رودررو باشد وی را حمایت و همراهی میکنیم:
  • چنانچه فرد جویای کار و حرفه باشد
  • چنانچه برنامه مشخصی برای اوقات فراغت خویش نداشته باشد
  • چنانچه با مشکلی درحوزه زندگی فردی و یا اجتماعی روبروست
  • یا چنانچه فرد با مشکل ویژه ای روبروست که دربالا ذکر نشده است

موسسه آ به زا صمیمانه درخدمت شما و آماده پاسخگویی به پرسش های شماست. درضمن چنانچه واجد شرایط برای دریافت خدمات ما می باشید شما را در تنظیم وارائه تقاضا یاری می نماییم. برای انجام این کار لطفا اینجا را کلیک نمایید.