Eingliederungshilfe

Gezici Sosyal-psikiyatrik Yardım (ASP)


ASP gezici ve pedagojik içerikli olarak düzenlenmiş olup aşağıda belirtilen durumlarda olan kişilerin hayatlarını idame ettirebilmeleri için destek odaklı sunulan bir hizmettir. Bahsedilen kişiler sırasıyla,

 • psikolojik rahatsızlığı olanlar,
 • psikolojik rahatsızlıktan ötürü engelli olanlar veya olma ihtimali yüksek olanlar ve
 • psikolojik problemleri sebebiyle gündelik hayatlarını sürdürmekte güçlük çeken kişilerdir.

 • Bu yardımdan 21 yaşını doldurmuş ve kendi evinde yaşayan kişiler istifade edebilir.
  ABeSa’nın temel amacı; refakat hizmetinden istifade edenlerin sosyal çevrelerine yeniden kazandırılması, hâlihazırda var olan yeteneklerini kullanabilmeleri ve hayatlarının sorumluluklarını kendi ellerine alabilmeleri ve bunu yardım sona erdiğinde tek başına devam ettirebilmeleridir.

  Gezici yardım ilçelerdeki bürolarımızda, sosyal alanlarda veya ihtiyaç halinde kişinin evinde sunulmaktadır.

  Bireyse hedefler her danışan/yardıma ihtiyacı olan kişi ile bireysel olarak belirlenir. Örnek olması açısından aşağıda belirtilen önlemlere bağlı olarak hedefler belirlenebilir.

  • Tıbbi yardım alma güvencesinin sağlanması, örneğin; rahatsızlığın tedavi edilmesi için uygun doktor ya da terapistin aranmasında destek olmak, doktor ziyaretlerinde ve kriz durumlarında yardım ve destek olmak.
  • Parasal konuları güvenceye almak ve/veya açıklığa kavuşturmak, ihtiyaç halinde borçlu danışma merkezleriyle bağlantıya geçilmesine önayak olmak
  • Hayatın genel yönetimi konularında destek vermek, örneğin; resmi makamlarla olan işlemlerde refakat ve destek ayrıca gelen mektupların değerlendirilip gerekenlerin yapılması ve kişiyi nasıl davranması gerektiği konusunda bilgilendirmek.
  • Danışanın ikamet ettiği evinin muhafazası ve ikametin güvence altına alınması, örneğin; uygun bir evin bulunması ya da var olan ikametin ekonomik sebeplerle kaybının önlenmesi için tedbirler almak.

 • Aşağıda örnek olarak belirtilen alanlarda gündelik ve düzenli bir hayatın (yeniden) düzenlenebilmesi için yardım, planlama ve organizasyon hizmeti sunulmaktadır;
  • Ev idaresinin organizasyonu
  • Kişinin durumuna uygun bir işin aranması ya da kişi için anlamlı olabilecek bir meşguliyet tespit etmek,
  • Boş zamanların anlamlı bir şekilde değerlendirilmesi ve grup aktivitelerine katılması için motivasyon
  • Özel ve toplumsal yaşamı anlamlı bir şekilde yönetme ve yönlendirme

 • İhtiyaç halinde özel yardım alınabilmesi için kişiyi zamanında organize etmek


ABeSa yukarıda bahsedilen konular hakkında merak ettiğiniz her türlü sorularınızı yanıtlamak ve gerektiğinde yardım almak için gereken müracaatları sizinle beraber yapmak için her zaman sizin yanınızdadır. Size yardımcı olabilecek yetkililerimize buradan ulaşabilirsiniz.