Genel


ABeSa Ambulante Hilfen GmbH (SGB VIII) (Sosyal Kanunun 8. Maddesi) çocuk ve gençlere yardım yasası gereğince gençlere ve ailelere destek hizmeti sunan özel bir kuruluştur. Gezici yardımın amacı, çocukların yetiştirilmesi konusunda kendi başına yetebilecek yeteneği geliştirmek konusunda gereken desteği sunmaktır.

Personelimiz esas olarak gençlere ve ailelere yardım alanında çalıştıkları gibi ek olarak hayata tekrar kazandırma alanlarında bölgesel olarak hizmet veren diğer çalışanlarımızla işbirliği içindedir.

Personelimiz gençleri, genç yetişkinleri ve aileleri anlaşmazlık ve kriz durumlarında bilgilendirip destek olmaktadırlar. Bu çerçevede aşağıda belirtilen kişilere hizmet sunmaktayız.

  • Psikolojik bozukluk ya da hastalığı olan gençler, genç yetişkinler ya da ebeveynler

  • Göçmen gençler, genç yetişkinler ya da ailelerden özellikle İran, Afgan ve Türk kültüründen gelenler. Gerektiği durumlarda aynı kültürel kökenlerden gelen personelimiz danışanlarımıza kendi dillerinde hizmet sunmaktadırlar


Peki nasıl yardım alabilirim?
Eğer yardıma ihtiyaç duyuyorsanız, yaşadığınız bölgedeki sizden sorumlu Gençlik Dairesinin görüşme saatlerinde gerekli bilgileri alabilirsiniz. Yapılan görüşme sonrasında Gençlik Dairesi yasalar çerçevesinde uygun gördüğü takdirde ve gerekli görürlerse bizleri bu iş ile görevlendirirler.
Gençlik dairesiyle yaptığımız bu koordineli çalışma sizlere sunduğumuz hizmet süresince devam eder. Birlikte tespit edilen hedeflerin gerçekleşip gerçekleşmediği düzenli aralıklarla yapılan toplantılarla tespit edilir ve gerekli görülürse değişiklikler yapılır. Size yardım edebilmemizin koşulu ise bizimle işbirliği yapmanızdır.