Eingliederungshilfe

Genel


Almanya’da bir kişi eğer engelli ise ya da engelli olma riski taşıyorsa Sosyal Kanunun 53./54. maddeleri uyarınca gezici yardım almaya yasal olarak hakkı vardır. Engelli olmaktan kasıt; psikolojik, zihinsel, bedensel veya bunların birkaçının bir arada olmasıdır. Engelli olma riski taşımaktan kasıt ise; kısıtlı olma durumunun büyük bir olasılıkla altı aydan fazla sürme olasılığının olmasıdır.

Yetişkinler engellerinden ötürü gündelik hayatlarının gereklerini yerine getirmeyecek durumda iseler, topluma tekrar kazandırılma amaçlı gezici refakat hizmeti hakkından yararlanabilirler, Örneğin Gezici Sosyal-psikiyatrik Yardım, yaşadığınız yerde sunulan pedagojik yardım, ikametgâhta sunulan yardım gibi.

Psikolojik, zihinsel ya da bedensel engeli olan 3 yaşından büyük çocuklar 18 yaşını doldurana kadar Sosyal Kanun XII’un 54. Maddesi 1. ve 2. bendine ve buna bağlantılı olarak Sosyal Kanun IX’un 55. Maddesinin 1. ve 2. bendine göre topluma tekrar kazandırılma hakkından yararlanabilirler. (Engelli çocuğu olan ailelere sunulan yardım)

Bu yardımın başvurusu ve onayı yerel ilçenin yetkili olan resmi kurumu Grundsicherungs- und Sozialmt’tır. Bu yardımın verilebilmesinin ön koşulu ise söz konusu psikolojik hastalığın ya da zihinsel ve/veya bedensel engelin resmi kurumlarca tespit edilmesidir. Yardım onaylandığında oluşacak masrafları temel olarak eğer ailenin maddi geliri ya da serveti oluşacak masrafları karşılayacak durumda değil ise Hamburg eyaleti üstlenmektedir

Sosyal Kanun XII’ye göre gezici yardım yatılı yardıma göre daha önce gelir.

Göçmenlere sunulan refakat hizmeti ABeSa’nın özel uzmanlık alanlarından bir tanesidir.