Çocuk Eğitimi Yardımı


Çocuk Eğitimi Yardımı diye anılan bu yardım (§ 30 SGB VIII) Sosyal Kanunun 30. maddesi gereğince yerine getirilmektedir. Bu yardım direkt olarak gençlere ya da genç yetişkinlere 21 yaşını doldurana kadar hayatlarının zor dönemlerinde sunulur. Çalışanlarımız gençlere günlük hayatın problemlerinde, kriz anlarında ve anlaşmazlık durumlarında kişi kendi başına bu problemlerle başa çıkana kadar bireysel olarak destekçi olur ve refakatçilik eder.

Bu hizmeti verirken kişinin sosyal çevresi ve ailesini de işin içerisine katar. Bu hizmet, “topluma tekrar kazandırma” ilkesi çerçevesinde de (Sosyal Kanunun § 35. maddesinin a bendine göre) sunulabilir. Bunun mümkün olabilmesi için bir uzman bilirkişi raporuna ihtiyaç vardır. (Örneğin Uzman çocuk ve genç psikiyatristi ve psikoterapisti veya çocuk ve genç psikoterapisti)

   Temsilciniz