Standorte & Teams

Bezirk Hamburg-Wandsbek | Standort Rahlstedt/Großlohe

پذیرایی هفتگی در مرکز

Rahlstedt/Großlohe

سه شنبه هر هفته از ساعت 10 تا 12 میز صبحانه برای پذیرایی ازشما دراین مرکز آماده است. افراد تحت پوشش آبه زا و سایر علاقه مندان میتوانند با حضورخود ساعات خوبی را درکناریکدیگر بگذرانند. برای کسب اطلاع درمورد سایر گردهم آیی ها میتوانید به مسئولین یا مربیان مراکز ما مراجعه نمایید.